Όροι Χρήσης


Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του Kaselaki.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή αναδημοσίευση φωτογραφιών, κειμένων, λογοτύπων και όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Kaselaki.gr σας εγγυάται ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την εταιρεία τα εν λόγω στοιχεία σας, με εξαίρεση την αναγραφή της διεύθυνσή σας στο πακέτο της παραγγελίας σας.