Δευτέρα - Παρασκευή
10:00-14:00 & 16:00-20:00
24230-22202
6907-600019
info@kaselaki.gr
Kaselaki.gr
Κορόπη, τ.κ. 37010
Νότιο Πήλιο
Φόρμα
Επικοινωνίας:
Αγαπητό kaselaki.gr,


  Αναμένω,
Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail
Εγγραφή στο newsletter
Τηλ.
09:00 - 14:00 (Δευτ. - Παρ.)
17:00 - 20:00 (Δευτ. - Παρ.)
Λήψη αντιγράφου στο
e-mail σας